• Támogató vezetés c. tréning a márkaüzletek vezetőinek. Cél a már vezetői tapasztalattal rendelkező munkatársak továbbfejlesztése egy még magasabb szintre. A program további feladata, hogy a munkatársak jól szervezett keretek között jobban megismerkedjenek egymással.
  • Az ügyfélközpontú vezető képzés
  • Panaszkezelési tréning a Call Center operátorok részére. Cél, hogy áttekintve a kommunikáció, és ezen belül a telefonon keresztüli üzleti kommunikáció legfontosabb szabályait, fejlessze a résztvevők probléma megoldási kultúráját, módszereket adjon és gyakoroltasson a különböző szituációk hatékony menedzseléséhez és az ügyféllel történő tematikus tárgyalások lebonyolításához. Kiemelkedő szintre emelje a résztvevők ön-, és emberismeretét, továbbá gazdagítsa az eltérő típusú ügyfelekkel (és belső munkatársakkal) való eredményes bánásmód eszköztárát.
  • Vezetői alapkészségek fejlesztése a Call Center koordinátorok részére.
  • Csapatépítő, együttműködést-fejlesztő és hatékonyságjavító outdoor tréning a vállalat több osztálya számára. a csoport tagjai alaposabban megismerik egymás erőforrásait, és azokra építve fejlődik a csapattagok együttműködése; erősödjön a munkatársak önismerete; az osztályok vezetői reális képet kapjanak a munkatársak motivációs szintjéről, bázisáról.
  • Belső ügyfélkezelés és belső kommunikáció a pénzügyi osztály munkatársai részére. Célja a belső ügyfélkezelés és belső hatékonyság javítása a következő területeken: a vállalat pénzügyi osztálya és a társosztályok között, valamint a pénzügyi osztály különböző alosztályai között.
  • Teljesítmény menedzsment a line managerek számára. A tréning során 130 vezetővel találkoztunk, minden képzésen céljaink közt szerepelt felhívni a figyelmet a teljesítményértékelési rendszerre, mint motivációs lehetőségre, másrészt a Vodafone rendszerét ismertettük.
  • Projektmenedzsment. A képzés során a munkatársak megismerték a projekt lépéseit a létrehozástól a célmeghatározáson, határidőkön át a projekt lezárásáig.

Európa Tréning Kft.Nyilvántartásba vételi szám: E-000560/2014 |Cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 74. IV/4. |

E-mail: europatrening@europatrening.hu |Tel.: (+36 1) 411 0640 |Copyright © 2002-2015, Minden jog fenntartva