APEH

  • Vezetőképzés az APEH Központi és Területi Igazgatóságainak összes felső- és középvezetője számára, melynek elsődleges célja: a szervezeti egységek hatékonyabb munkavégzéséhez szükséges tudásmenedzselési és együttműködési vezetési technikák bővítése.
  • Felkészülés a vezetésre. Az utánpótlás program vezetőjelölt szakembereinek képzése, melynek során a résztvevők vezetői készségfejlesztési módszertant, és a – a majdani alkalmazás céljából – vezetői kommunikációs technikákat és eszköztárat sajátítottak el.
  • Oktatásmódszertan tréning az APEH belső oktatói részére. A képzés specialitása, hogy módszere a tanult új metódusok közvetlen megtapasztalására épült, majd az új ismeretek gyakorlati alkalmazása. A program egésze gyakorlati alkalmazások (modulok) fegyelmezett egymásutánja, a modulok belső felépítése az egyéni tanulás sajátosságaihoz alkalmazkodó, kreatív és egyedi.
  • Gyakorlott revizorok készségfejlesztő tréningje. A program célja, hogy a gyakorlott revizorok olyan kommunikációs technikákkal, probléma-megoldó módszerekkel és ügyfélközpontú viselkedési technikákkal rendelkezzenek, amellyel eredményesebbé és hatékonyabbá tehető az ellenőrzési tevékenység és az ennek során kialakuló emberi kapcsolatok.
  • Változásmenedzsment képzés az APEH megyei igazgatói számára, melynek célja a szervezeti változások tükrében történő szervezeti együttműködés javítása.
  • Régiós együttműködés és csapatépítés az APEH vezetői számára. Célja: jelenlegi szervezeti értékeinek megerősítése, tudatosítása, a feltétlen azonosulás megteremtése, szervezethez fűződő lojalitási szinten tartása. A régiók működési hatékonyságának növelése, belső együttműködés, ügyfélorientált szemlélet fejlesztése, csoportkohézió erősítése, bizalmi szint növelése.
  • Belső együttműködés fejlesztése középvezetők számára.
  • Korszerű vezetési ismeretek középvezetők számára, melynek célja: az érték alapú vezetés, szolgáltatói magatartás a külső és belső ügyfelek igényeinek való megfelelés; támogató - fejlesztő vezető, a MBO - megegyezéses célokkal történő vezetés; teljesítménymenedzsment, megegyezéses teljesítményértékelés kidolgozása.
  • Stratégiai gondolkodásmód fejlesztése, szervezetfejlesztési ismeretek felsővezetők számára.

Európa Tréning Kft.Nyilvántartásba vételi szám: E-000560/2014 |Cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 74. IV/4. |

E-mail: europatrening@europatrening.hu |Tel.: (+36 1) 411 0640 |Copyright © 2002-2015, Minden jog fenntartva